Algemene voorwaarden

Iedere cliënt wordt voor het eerste consult gevraagd zich op de hoogte te stellen van de tarieven en de algemene voorwaarden. Dit onder het mom beter voorkomen dan genezen.

Mensen met betalingsproblemen, waardoor een tijdige betaling in gevaar kan komen, wordt dringend aangeraden dit van te voren aan te geven. Het werkt het prettigst wanneer mensen eerlijk en duidelijk zijn.

Afzeggen

Wil je een vervolgconsult afzeggen dan kan dat kosteloos mits je langer dan 24 uur van te voren afzegt. Voor de maandag geldt dat je uiterlijk op zaterdagochtend afzegt.

Indien een cliënt verhinderd is voor een consult en het niet binnen 24 uur (en voor de maandag op zaterdagochtend) afzegt zijn de volgende situaties denkbaar:

Consultduur

Ik lever maatwerk. De lengte van het consult is de tijd dat het consult daadwerkelijk heeft geduurd, afgerond in kwartieren. Tijd gaat meestal snel, zeker als je ergens middenin zit. Mocht een consult langer duren dan van te voren is gedacht of besproken, dan wordt in de regel ook gewoon de werkelijke tijd in rekening gebracht. Mensen die het consult kort willen houden verzoek ik dit uitdrukkelijk van te voren te melden. Het is zonde als je dat achteraf pas aangeeft, want tijd kan je niet terugdraaien.

Veranderen is soms lastig. Tijdens een consult lijkt het misschien makkelijk om je leefwijze om te gooien maar het in de praktijk toepassen valt soms tegen. Jijzelf kan wel overtuigd zijn, maar hoe krijg je een partner mee? Is er iets onduidelijk, heb je thuis na afloop nog vragen, lees dan even hier onder 'nazorg is kosteloos'.

Betaling factuur

Ontevredenheid over het consult, mijn aanpak en/of de behandeling is echter geen geldige reden om de factuur niet te hoeven betalen. Betaling in termijnen is mogelijk maar alleen in overleg. Mocht er door wat voor reden dan ook een probleem ontstaan zijn met het betalen, geef dit dan even zelf door. Als je geen contact opneemt en de betalingstermijn is verstreken, kunnen er wettelijke rente en extra administratiekosten worden berekend. Zorg dat je dit voor bent.

Indien je weigert de factuur te betalen, wordt er een incassobureau ingeschakeld. Alle extra kosten die dit vergt worden aan jou doorberekend. Dit geldt ook voor de eventuele kosten voor aangetekende brieven.