Sociale omgeving

In de vorige pagina ging ik in op de fysieke omgeving van mensen. Als echte beta mens is de fysieke leefomgeving waar ik de meeste kunde in heb. Echter in de loop van de jaren heb ik mijn focus ook verbreed naar de sociale omgeving. Bedenk dat wanneer je een partner, familielid of vriend bent van iemand met een aandoening dat niet iedere zieke altijd (gelijk) wil of kan genezen. Het omgaan met een aandoening, klacht of handicap zorgt voor wegen in het leven die je anders niet bewandeld zou hebben. Soms leren mensen hierdoor juist extra van het leven te genieten of om voor andere mensen te zorgen. En niet zo hard te oordelen.

In de wereld van sommige ziektes is er een hevige discussie of de ziekte nu wel of niet te genezen is. Als ex patiënt zelf zijnde herinner ik me periodes dat ik wilde werken aan gezondheid en periodes dat ik gewoon wilde leven met de beperkingen van dat moment. Mensen elkaar in hun waarde laten is ook een kunst. Ik ben erg voor eigen regie, hoewel soms ik met lede ogen moet aanzien dat mensen in mijn omgeving zich niet willen laten behandelen. Ik weet hoe veel beter je je kan voelen bij de juiste behandeling. Er is zoveel meer dan mensen weten of willen weten en dat doet mij verdriet.

Ik doel hiermee op volwassen mensen, niet op kinderen. Ouders hebben gewoon een zorgplicht naar hun eigen kinderen toe en met veel liefde leer ik ouders dit te verbeteren.

Ziek door omgeving

Ieder mens is waardevol, ongeacht geaardheid, huidskleur, geestelijke of lichamelijke gesteldheid.

Verder zegt de aandoening die iemand heeft soms meer over de omgeving dan over de persoon zelf. Ik denk aan iemand met een donkere huidskleur die in het barre noorden zonder veel zon moet zien te leven zonder zonnebank. Zo iemand kan ziek worden als er niet genoeg maatregelen genomen worden om zich aan te passen. Dat zegt echter niks over dat er met de persoon of de persoonlijkheid iets mis zou zijn. 

Hokjesgeest

Nu ik via mijn nieuwetijds kind intensief in contact kom met de reguliere geneeskunde val ik van de ene in de andere verbazing. Waar ik de alternatieve geneeskunde doorgaans als eerlijk, invoelend en to the point ervaar, merk ik dat de reguliere geneeskunde bol staat van hokjesdenken, protocollen en slecht luisteren. Ook heerst er een doorgeslagen passieve agressie tegen zowel alternatieve geneeskunde als tegen zgn psychiatrische patiënten. Instanties denken vrij spel te hebben in het opjagen en wegjagen van kwetsbare mensen met de meest belachelijke en achterhaalde gedachten over zowel psychische als lichamelijke gezondheid en waarlijke genezing.

In mijn zoektocht naar een uitweg zwerf ik rond op het internet en lees ik van alles over de zorgsector. Dan kom ik mensen en termen tegen. Uit de bankenwereld is de term 'waarde creatie' van toepassing. Het op papier in een industriële omgeving waarde hechten aan iets wat van nature minder waarde heeft. Dat zie je in de voedingsindustrie. Goedkope ingrediënten samenvoegen tot een product met een leuk etiketje maar met een geringe voedingswaarde.
In de zorgsector zie ik het ook. Marktwerking in de zorg maakt gedrochten van mensen. Ik zie ziekenhuisen en psychiatrische instellingen steeds meer als organisaties die tegen in plaats van met de helende geneeskrachtige energieën van de natuur werken. Ik zie ook lichtpuntjes en verbeteringen.

Mogelijk dat ik ook een steentje kan bijdragen in dit deel van de samenleving. Mijn creatieve breik zoekt vanzelf naar oplossingen. Die wil ik graag als adviseur aan de man brengen.

Weerbaarheid

Onderwijl begrijp ik zelf steeds beter dat weerbaarheid zowel emotioneel als juridisch essentieel is om in een verwarrende wereld rechtop te blijven staan.