Groen in blauw

Copyright Paulien Floor

30 april 2019- augustus 2019

Dit is een projectvoorstel dat geheel uit mijn koker komt en al een paar jaar geleden is ontstaan.Ik heb online een klein gedeelte gezet maar werk offline aan een uitgebreider verhaal. Geïnteresseerden raad ik aan contact op te nemen: adviseur@me-zelf.nl

Roze in blauw bestaat al

Het instellen van een apart team binnen de politie voor meer begrip voor de positie van kwetsbare mensen is niet nieuw.

Mijn inspiratie kwam bij het zien van de gay parade. Er vaart al jaren een boot met politieagenten mee rond de Amsterdamse grachten. Er zijn speciale agenten (ervaringsdeskundigen) binnen de politie die andere homo's helpen. Vroeger werden homo's gepest, ze hadden het moeilijk. Niet zelden binnen hun eigen familie bij het uit de kast komen maar ook in het leger. Zo werden ze vroeger in het leger gezien als een groep geestelijk zieke mensen, ongeschikt om te werken. De neef van de opa van mijn vader, Henk Vredeling, is mede oprichter van de EU en werd daarna minister van defensie. Hij heeft meerdere dingen bereikt in zijn politieke loopbaan en een daarvan was het toelaten van homo's en lesbo's in het leger in plaats van ze als psychisch zieke mensen aan de kant te zetten.

Anno 2019 is het ondenkbaar dat homo's en lesbo's als psychiatrisch zieken worden beschouwd, maar vroeger was dat echt anders. Dat komt door activisme.

Niet alleen bij defensie maar ook bij de politie is er een cultuuromslag, lees onderstaande tekst maar na. Op deze gebieden is dus al veel steun gekomen aan mensen die het vanwege hun minder gebruikelijke leefstijl afwijken van 'de norm'.

Deze steun missen andere mensen echter. Wat zou het GAAF zijn als er eindelijk binnen de politie expertise komt op groen en milieu gebied? Mede gezien het enorm nijpende belang van een milieubewuste levensopvatting is het des te belangrijker dat groene, milieubewuste mensen en 'foodies', bijval krijgen binnen de politie. Ik kan helaas vertellen dat in Almere momenteel het omgekeerde is.

Inclusieve samenleving

Wanneer je nu een klacht in wilt dienen bij de politie over een voorval van discriminatie, kan je kiezen uit de categorieën ras, geloof, sexuele gerichtheid, geslacht, handicap of (trans)gender.

Er zijn echter zoveel meer groepen in de samenleving die erkenning en bescherming behoeven. De moderne communicatie methodes geven sneller nog dan vroeger de mogelijkheid aan groepen mensen om individuen buiten te sluiten, te beroven en bedreigen. Dit heet victemblaiming (het slachtoffer de schuld geven) of groepspesterijen. De angst voor het dragen van warme sokken (geitewol) is symbolisch voor het slecht dulden van natuurmensen in de buitenruimte.

Ik ben ervaringsdeskundige.
Een slanke voedingskundige zijnde ('foodie'), wonend in het niet te slimme Almere waar veel afgunstige jaloerse mensen wonen, is niet altijd makkelijk gebleken. En vooral binnen de politie mis ik expertise op dit gebied.
Ik probeer dit ten positieve om te buigen en wat moois te maken uit het verdriet en leed dat ik meegemaakt heb. Dat is mijn levensmotto, iets doen met wat er op mijn pad komt.

Be the change you want to see in this world.

Kwetsbare groepen

Bij aanvullende kwetsbare groepen denk ik aan:
Lactivisten, kraamvrouwen, foody's, moeders, ouders, ouderen, milieubeschermers, natuurbeschermers, natuurgeneeskundigen, mediums, psychiatrisch patiënten, voedingskundigen, en mensen met een stofwisselingsziekte waardoor ze niet alles kunnen eten of drinken. Maar ook klokkenluiders, gele hessers, hoogbegaafden, onderzoeksjournalisten, wetenschappers en inspecteurs kunnen disproportioneel te maken krijgen met groepspesterijen en victem blaming. Omdat dat wat ze doen in kan gaan tegen belangen van groepen anderen, omdat hun leefstijl afwijkend is, omdat ze jaloersie of afgunst opwekken of omdat ze er gewoon anders uitzien.

Het gaat me om mensen die niks verkeerds doen in de zin van niets wat strafbaar is, maar toch te maken hebben met de tijdsgeest van weinig tolerantie enerzijds en/of te assertief politiegeweld. Bij gebrek aan echte boeven worden in mijn ogen te veel 'verwarde mensen' in hun arrestatiewoede of geldingsdrang meegenomen. Dat doet meer kwaad dan goed denk ik zelf.

Borstvoedende moeders

Lacterende moeders bijvoorbeeld hebben het zwaar in Nederland. Hieronder twee filmpjes die dat visualiseren. Op hun werk kolven op de meest krappe vieze plekken bijvoorbeeld, of ontslagen worden omdat ze niet overstappen op kunstmatige voeding.

Bekijk dan dit tweede filmpje waarin mannen duidelijk de overhand hebben, fictief:

Ik gebruik deze filmpjes om je op een andere mindset te krijgen. Discriminatie van leefstijlen is zo gewoon geworden dat veel mensen mogelijk niet beter dan dit weten. Ik ben zelf langvoedster geweest en heb ook van andere langvoedsters diverse gehoord die aangeven dat ze last hebben van onbegrip en een devaluerende houding van hun omgeving. Gebrek aan kennis is daar ook mede debet aan.

Wat onze maatschappij ook mist is expertise over het vrouwenlijf en expertise over vrouwelijke zorgzame waarden. Ik moet dan denken aan koningin Juliana, die als ze burger was geweest, het liefst maatschappelijk werkster was geweest. Juliana, een koningin van het volk.

Mijn tante was bloemist en deed in de jaren 60 mee aan de bloemenode tijdens koninginnedag. Die werd toen gewoon jaarlijks bij het paleis in Baarn gehouden.

Monument voor transgenders

Wat bijzonder weer dat er op deze foto een transgender met heel veel bloemen in het haar afgebeeld staan! NOS, 31 mei 2019

Citaat: "De aankondiging komt aan het begin van de Pride Month in New York en 50 jaar na de Stonewall-rellen. Na een inval bij de gelijknamige homobar in 1969 gingen lhbt'ers de straat op om een eind te eisen aan politie-intimidatie. Het wordt gezien als het begin van de homorechtenbeweging in de VS."

Groene mensen

Groene mensen, natuurbeschermers en milieuactivisten zijn mensen die houden van een leefstijl waarmee ze bewust met hun FYSIEKE omgeving omgaan. Daarmee begeven ze zich niet zelden ook op terreinen (openbare ruimte, social media en publieke opinie) waar de politie ook actief is.

Ik denk aan de Twitter die ik een paar maanden terug zag:

 Bram van Oijk beschermt milieuactivisten

Bram van Ojik, doorgewinterde politicus op het gebied van landbouw van Groen Links o.a. in de EU en momenteel formateur voor de provincie Utrecht, heeft het hier over buitenlandpolitiek maar binnenlandse politiek is natuurlijk net zo belangrijk zo niet nog belangrijker. We doen wel vaker alsof wantoestanden voorbehouden zijn aan landen buiten Europa maar niets is ons vreemd. Veel mensen houden hun mond maar, uit angst voor represailles. Maar milieuvriendelijk gedrag is hard nodig in de strijdt om de verdergaande klimaatveranderingen tegen te gaan en behoeft eerder steun dan bestrijding. Steun van mensen die het goede voorbeeld geven vanuit de politie is dan niet eens gewenst maar gewoon noodzakelijk ook om klimaatdoelen te behalen. Dan heb ik het over klimaat maar andere doelen als gezondheid en eigen regie zijn ook doelen die alle burgers aangaan. Mijn ervaring is dat de huidige politie en justitie macht burgerrechten en burgerdoelen met voeten treet, waardoor er nog meer haat en verdeeldheid gezaaid worden binnen de bevolking in plaats van erkenning en begrip.

Politie cultuur

De huidige cultuur binnen de politie is overwegend masculien en ook haastig, gericht op calamiteiten. Nu wil ik niet iedereen over een kam scheren, maar het beeld dat de politie uitstraalt zeker ook in hun PR activiteiten, trekt vooral mensen aan die het leuk vinden met een auto of motor rond te crossen. Lekker fysiek buiten bezig zijn en geen saaie kantoorbaan, heel begrijpelijk wel ik tuinier ook liever dan dat ik binnen werk. Maar in hun werk moet alles direct, snel, heftig en duidelijk. Ze zijn gefocust op calamiteiten. Maar lang niet iedere situatie leent zich daarvoor. Feit is gewoon dat een groot deel van de bevolking te jong, te oud of te chronisch ziek is om in deze snelle trad mee te gaan. Soms is het gewoon handig om met rust en een kopje thee of zo een situatie beter in ogenschouw te nemen.

Verwarde personen

Het van bovenaf opgedrongen denkmodel waarin alles snel en direct duidelijk moet zijn, brengt veel mensen in verwarring. Wat ik merk is dat rust en tijd nodig is om informatie goed over te brengen en in te laten dalen, van beide kanten.
Dat er zoveel mensen het stimag krijgen van 'verwarde persoon' vindt ik dan ook niet helemaal verwonderlijk. Maar wat is verward dan eigenlijk?

Mijn gevoel is dat veel agenten zelf zo gewend zijn van hot naar her te racen dat er bij henzelf ook onvoldoende innerlijke rust, ruimte en kalmte is om werkelijk te snappen wat er aan de hand is. Dat gedrag werkt agressie op.

Werken bij de politie, artikel 7 mei 2019

Tot mijn verbazing wil men de komende jaren nog eens 17.000 extra politieagenten opleiden. Waarvoor dan precies? 
Ik ben erg benieuwd! Het opent in ieder geval deuren voor een hernieuwde toekomst visie die past bij de werkelijke problemen.

Advocatuur

Ik heb nu 3 jaar de advocatenwereld een beetje leren kennen. Wat mij opvalt is dat een milieubewuste gezonde leefstijl door geen enkele advocaat werkelijk goed begrepen en beschermd wordt. Een afwijkende leefstijl wordt door jeugdzorg instellingen zelfs als 'belastend voor het kind' gezien. Ik kan daar in een persoonlijke ontmoeting nog veel meer over vertellen. Een cultuur omslag moet van ver komen en is ook een kwestie van vele tientallen jaren omdat het kennisniveau onder advocaten en jeugdzorg werkers niet echt hoog is. Ze zijn zeer eenzijdig opgeleid en ze zitten in een wereld waar het grote geld en macht overheersen over duurzame gezonde waarden. Als er al over duurzaamheid gesproken wordt lijkt het meer op marketingtermen dat dat het werkelijk van binnenuit komt.

Volkskrant schrijft bestraffend en polariserend over veganistische ouders en hun baby, 23 mei 2019

Vandaag las ik dit artikel "Zweedse ouders cel in om veganistisch dieet voor baby: ‘Zij dachten het vitaminetekort te compenseren door zonneschijn, lachen en knuffelen’".

Ik schrik van zoveel haatzaaien en ondeskundigheid. Nu ben ik zelf geen veganist, maar wat hier staat klopt van geen kant. Ik schreef er een bericht over op mijn fb pagina.

Aangifte van dergelijke haatzaaiende artikelen zou prima passen binnen een beter gespecialiseerde en meer opgeleide groep mensen binnen de politie en advocatenwereld. Om kort te zijn: borstvoeding is dierlijke voeding!

Top Politie doet niks met intimidatie en discriminatie, AD 13 juli 2019

Artikel dat perfect de noodzaak van het niew te vormen team groen in blauw aantoont: zowel naar de samenleving toe als ook intern!

Een citaat: "Er heerst in de top een afdekcultuur. ,,Iedereen die diverser, wijzer en intelligenter is dan de zittende top wordt systematisch beschadigd."

Het originele artikel staat in de NRC, hier de link. De adviseur die geprobeerd heeft de politie te adviseren heet Carel Boers.

Citaat van zijn advies volgens NRC: "Neem afscheid van een groot deel van de zittende leiding, benoem zo snel mogelijk jonge, diverse, slimme en ‘maatschappelijk verbonden’ mensen en rehabiliteer iedereen die beschadigd is geraakt."

Terugkerend naar de opmerking in het AD: wijzere mensen worden dus niet gewaardeerd in de politietop, ze worden zelfs systematisch beschadigd. Ik krijg het gevoel dat zelf nadenken niet gewaardeerd wordt. Maar wijsheid is belangrijk!

Belangrijk zeker als het om het milieu gaat. Milieubewustzijn is broodnodig! Bekijk dit filmpje:

Carel Boers op Linked in, september 2019.

Op Linked in schrijft Carel Boers over zijn mislukte pogingen de organisatie van de politie te reorganiseren.

Opinion Rhapsody

Al denkend aan de discriminatie en intimidatie binnen de politie moet ik terugdenken aan deze geniale parodie op 'Bohemian rapsody' origineel van Queen met zanger Freddie Mercury, heel toepasselijk ook nog gay.

Wel helemaal uitkijken! Als je aan het einde ziet wie er 'wint', is dat een persoon die ook lijkt op de heersende kantoor elite.

Grapperhaus in een kort filmpje, 23 juli 2019

Onze minister van justitie en veiligheid, F Grapperhaus, was mee met een groep getraumatiseerde politieagenten. Zie hier het filmpje op Twitter.

Een geintervieuwde oud agent noemt waarom hij zijn werk erg zwaar vond. Dat komt omdat hij op gegeven moment vrijwel dagelijks een reanimatie had. In totaal wel 300 keer. Maar wat zet Grapperhaus in een andere tweet bij een foto van deze dag?

"Geweld, agressie en ernstige incidenten hebben enorme impact op collega’s van de politie"

Dit blijft natuurlijk een korte zin en dat is ook wel het ongenuanceerde nadeel van Twitter. Maar het woord hartinfarct of reanimatie lees ik niet terug.

Misschien heeft Grapperhaus de mattenklopper nodig?

Het simplistisch verbond

Dat doet me denken aan het simplistisch verbond. Een mattenklopper was hun logo namelijk. En wat vond ik op het geweldige internet? Een typetje van 2 agenten. Vanaf 7 minuten ook prachtig drs Dupleau. Over NN. Even wat humor tussendoor hoor!

Gay Parade, augustus 2019

Tot mijn afschuw lees ik over plannen van pedoclubs om mensen voor zich te werven bij de gay parade in Amsterdam. Het bewijst des te meer dat Nederland in verval is geraakt en goed leiderschap mist. Zie ook verder het stukje van oktober 2019 hieronder.

Karaktermoord op Greta Thunberg.

Iets om te noemen, in internationaal verband, is de continue karaktermoord die gepleegd wordt op klimaatactiviste Greta Thunberg.

Poetin geef Rutte koekje van eigen deeg, oud fragment uit 2013

Hij blijkt al wat ouder te zijn maar toch nog actueel. Dit filmpje van een persontmoeting met Rutte en Poetin.

Verwarde mensen nemen toe in aantal, Omroep Flevoland 29 oktober 2019

De hoeveelheid meldingen van personen met verward gedrag zou toenemen. Sinds ik zelf een aantal keren onterecht als 'verward' ben aangegeven en ik vele dosiers hierover bestudeerd heb, begin ik steeds meer te begrijpen dat de term 'verward' een verzamelterm is voor iedereen die niet met onnatuurlijk witte tanden stralend over straat loopt. Alles wat maar een beetje afwijkt, binnen of buiten 's huis, kan door NSB achtige mensen worden aangegeven. Ik vraag me af wat verward is. Mijn idee is dat eigen verantwoordelijkheid en probleemoplossend vermogen onder burgers steeds verder afgekalfd wordt en dat onverantwoordelijk en intollerant gedrag wordt beloond. Net als Carel Boers ook al waarschuwd voor de toekomst, zie ik een teloorgang van de hele maatschappij door perverse prikkels en sturing op verkeerde parameters onder de bevolking. De sfeer in wijken wordt zo verpest en steeds meer mensen worden angstig of stompen af door gebruik van schadelijke onnatuurlijke medicijnen.

Politieagenten Schilderswijk ontslagen, AD 2 december 2019

Ze noemden zichzelf in een apgroep, 'Marrokanenverdelgers'. Veel rascisme en buitensporing geweld. Een agent is op staande voet ontslagen. Tegen tien agenten zijn sancties uitgedeeld

Politie en OM falen in handhaving vechtscheidingen, 24 april 2020

Een nieuw artikel waarin er gepleit wordt voor uitbreiding van de expertise binnen de politie organisatie. Nu met betrekking tot vechtscheidingen. Citaat:

"Het Vaders Kennis Centrum denkt dat de oplossing zit in meer kennis en ervaring bij de politie om bij complexe scheidingen op te treden. Van 't Hoff: "Deskundigen die ervaring hebben met de politieorganisatie, met het strafrecht, maar ook met de psychologische aspecten van deze problematiek. Dat ontbreekt nu."