Niet wijzen maar dulden

Over stress, triggers en trauma's.

Wijzen met je vinger naar een ander is makkelijk. Maar ga er zelf maar eens aan staan.

Artikel in ontwikkeling, eind 2015

Things happen for a reason. Soms gebeuren dingen als herhaling. Een emotionele reactie op een ogenschijnlijk kleine gebeurtenis kan soms heel heftig zijn. Wat daar achter kan zitten is een trauma die door de gebeurtenis getriggerd wordt. Voor de buitenwereld lijkt zo'n iemand dan mogelijk 'raar' of 'stom' of 'gestoord'.

Voorbeeld trauma en trigger.

Voorbeelden. Een vrouw voelt zich onveilig bij het openen van een vuilnisbak. Vooral vuilnisbakken met een bepaald draaideksel boezemen geven bij haar een paniek reactie. Het gevoel is niet te plaatsen maar leidt vooral op vakantie tot ruzie met haar echtgenoot.

In de therapie komen we er achter dat ze als klein kind een keer gestoken is door een wesp, toen ze haar hand in zo'n vuilnisbak met een draaideksel stak. Bovendien had haar omgeving toen heel paniekerig gereageerd. In haar geheugen heeft ze opgeslagen dat vuilnisbakken gevaarlijk zijn.

In therapie kan dan door het originele trauma naar boven te brengen, het in het bewustzijn komen en genezen.

Tussentijd: stress

Voordat zo'n trauma geheeld is, is het voor de omgeving belangrijk om iemand in zijn/haar waarde te laten en haar grenzen te accepteren. Voor de vrouw zelf waren vuilnisbakken met een draaideksel nu eenmal gevaarlijk. Te veel (onnodig) in contact komen met situaties die een trauma triggeren kunnen in het lichaam schadelijke fysiologische reacties geven. Dit heet ook wel stress.

Ik heb steeds meer het idee dat eigenlijk iedereen wel met grote en kleine trauma's rondloopt. In dit geval is het trauma verbonden aan een concreet voorwerp, een vuilnisbak. Maar het kan ook slaan op een situatie. Dan is het al een stuk 'waziger'.

Trauma's leidt vaak tot lichamelijke stress en vermoeidheid, en dat kan weer leiden tot uitputting. Uitgeputte mensen hebben weinig energie, ook voor behandelingen. Daarom zorg ik er bij mijn aanpak altijd voor dat mensen eerst de dingen doen die energie geven. Dan is er weer ruimte om verder te kijken naar meer diepgaande verbeteringen.

Dat werkt beter dan met een vingertje wijzen.

De weg.

Het leven gaat om de weg. Het 'moeten' mijden van dingen zorgt voor creativiteit. Daardoor leeft iemand op een manier die hem/haar past.