Passie milieu, natuur, politiek en verbinden

Deze passie heb ik toegevoegd (juli 2018)

Verbinden op maatschappelijk verantwoord leven.

Vooral via social media vind ik het fijn om te verbinden. Ik ben een echte beelddenker en kan putten uit een groeiend archief met relevante foto's en spreuken. Ik ben echt een groot voorstander van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en maatschappelijk verantwoord leven (MVL).

Ik bouw hiermee een beeldarchief op waarmee ik ook lezingen en presentaties wil geven. Daarnaast heb ik politieke voelsprieten.

Link die hierbij hoort is die naar Adviseur.

En daarnaast heb ik ook de pagina genezen met bloemen opgericht.

Aansluiting reguliere op alternatieve geneeskunde wereld.

Verder zit ik nu in een periode waarin ik via mijn zoon als progressieve vrouw in de wereld van list en bedrog doorspect van de reguliere geneeskunde terecht ben gekomen. Een van de zaken waar ik tegenaan loop is marktwerking in de zorg. Dat zorgt voor vele verwarrende situaties. Mijn creatieve brein is getraind om oplossingen te zoeken. Waar ik vroeger vooral samenwerking zocht is mijn zoektocht nu naar weerbaarheid omgebogen. Samenwerking is niet altijd een optie.

Weerbaarheid is iets wat je op meerdere niveau's kan uitvoeren. Fysiek, emotioneel, maar ook in kennis.

Juridische weerbaarheid in de gezondheidszorg, daar gaat mijn pagina tuchtrecht over. Tuchtrecht gezondheidszorg vervult een zeer belangrijke rol in mijn visie op maatschappelijk verantwoord werken in de gezondheidszorg.

Jarenlang is mij voorgehouden in mijn opleiding en bij mijn beroepsvereniging dat we moeten samenwerken met de reguliere geneeskunde. Maar als patiënt is dat utopie gebleken. Ik begrijp nu steeds beter waarom het 2 gescheiden werelden zijn. En dat de rol van tuchtrecht gezondheidszorg enorm belangrijk is daar tussenin. Dat is vanuit het perspectief van de patiënt de beste combinatie. Met mijn bedrijf heb ik altijd dichtbij dat perspectief geleeft en ik ben dan ook trots dat ik dit erbij ben gaan doen.

Tuchtrechtcoach

Je kan me nu inhuren als tuchtrechtcoach. Medische missers komen veel voor. Je kan er op verschillende manieren op reageren. Mijn ervaring is dat communicatie met veel mensen in de reguliere geneeskunde moeilijk is omdat de motivatie achter ingrepen en gedrag misterieus, kortaf, verwarrend, geldbelust en ronduit onbeschofd is. Marktwerking in de zorg samen met te korte lijntjes met politie en justitie in periodes dat mensen juist kwetsbaar zijn zoals bij operaties en bevallingen maakt criminelen van (sommige) mensen. Dat artsen bij veel mensen de status van god hebben is iets waar ik moeite mee heb. Naast marktwerking is het ook gebrek aan kennis, onmacht en een onvolledig mensbeeld wat er aan ten grondslag ligt.

Op dit gebied heb ik al veel expertise en visie opgedaan maar het voelt ook nog niet helemaal afgerond. Als mens streef ik echter naar een holistisch mensbeeld en idem wereldbeeld, en ik leer van alles en iedereen en ik lees veel bij. Ik merk ook dat veel ziektes bijna onlosmakelijk verbonden zijn met onze cultuur en bijna niet te ontlopen zijn omdat er te veel maatschappelijke druk is om bepaald gedrag te vertonen of juist te vermijden.